NIEUWJAARS

CONCERT

2017

Welkom

Vorig jaar vierde Lions Club Tilburg ‘Regte Heide’ haar 5e lustrum: 25 jaar Nieuwjaarsconcert. Drie mooie doelen, met een geweldige opbrengst en dito concert. Dit jaar vieren we wederom een lustrum, te weten dat van Lions Clubs International, die honderd jaar bestaat.

Lions Club Tilburg ‘Regte Heide’ heeft voor het jubileumjaar speciek de samenwerking gezocht met ons district en de gezamenlijke Lions Clubs in Tilburg.

Hierbij is gekozen, met het nationale doel van Lions Nederland in gedachten, om in samenwerking met Stichting het Vergeten Kind, een belevingstuin voor het Sterk Huis van Stichting Kompaan en De Bocht te realiseren.

Naast deze gezamenlijke ambitie hebben we ook een eigen project, te weten Stichting NAHuis. Deze stichting, die is ontstaan vanuit een burgerinitiatief, richt zich op de ondersteuning van mensen met een Niet Aangeboren Hersenafwijking. Het doel van onze ondersteuning aan het NAHuis is om de begeleiding beter te kunnen faciliteren, met name door het aanschaffen van de benodigde hulpmiddelen.

Met uw bijdrage hopen wij ook dit jaar deze doelen te kunnen realiseren. Als tegenprestatie mag u van ons weer een prima verzorgde nieuwjaarsreceptie en dito concert verwachten op zondag 8 januari 2017 in de aula van Tilburg University.

Het u welbekende Euregio Jeugd Orkest zal die dag optreden met violiste Judith de Haas en vocale solisten Pim van Drunen en Alexander de Jong.

Ik wens u langs deze weg alle goeds toe en hoop u persoonlijk te mogen verwelkomen op 8 januari 2017.

Met welgemeende Lions groet,

Ad van Riel
Lions Club Tilburg “Regte Heide”
President 2016 / 2017